ПРАВЕЦ8
Раздел „Книги“
]10 Персонален компютър Правец 82- Програмиране на асемблер
]12 Сваляне на книгата
]20 Правец 8А, архитектура, организация и програмно обезпечение.]22 Сваляне на книгата на български
]24 Сваляне на първите три глави от книгата (превод на руски)]20 Няколко броя от "Компютър за вас"
]30 Книжа за Робко-01 (7MB)
]40 Правец-8Ц- техническо описание
] 50 Части от книгата "Роботите"
]60 Учебник „Лого първи клас“
]62 Сваляне на книгата
]70 Въведение в програмирането на персоналните компютри Правец-82.pdf
]72 Сваляне на книгата
]70 Книга за ГраФорт (език за програмиране)
]72 Изтеглете книгата
]74 Сваляне на образа на търкалцето с ГраФорт
]200 Микропроцесорна техника за всички, кн. 1- Работа с персонален компютър
]202 Сваляне на книгата
]230 Микропроцесорна техника за всички, кн. 3- Бейсик- език на персоналните компютри
]232 Сваляне на книгата
]240 Микропроцесорна техника за всички, кн. 4- Микропроцесорът- сърцето на микрокомпютъра
]242 Сваляне на книгата
]120 Микропроцесорна техника за всички, кн. 5- Как работи Правец82
]122 Сваляне на книгата
]130 Микропроцесорна техника за всички, кн. 6- Що е дискова операционна система
]132 Сваляне на книгата
]270 Микропроцесорна техника за всички, кн. 7- 50 програми за персонални компютри
]272 Сваляне на книгата
]274 Сваляне на образа на търкалцето към книгата
]280 Микропроцесорна техника за всички, кн. 8- Паскал за персонални компютри
]282 Сваляне на книгата
]290 Микропроцесорна техника за всички, кн. 9- Компютърът играе, рисува и свири
]292 Сваляне на книгата
]294 Сваляне на образа на търкалцето към книгата
]300 Микропроцесорна техника за всички, кн. 10- Периферни устройства за персонални компютри
]302 Сваляне на книгата
]310 Микропроцесорна техника за всички, кн. 11- Професионални компютри
]312 Сваляне на книгата
]310 Микропроцесорна техника за всички, кн. 12- Направете сами микрокомпютър
]312 Сваляне на книгата