ПРАВЕЦ8

]За подобряване на страницата търся:
1.Всякакви български или преведени на български приложения за Правец8- на дискети или като dsk файлове. Всякакви приложения, които не са наличнина Asimov.
2.Работещи ЗУГМД (флопита) за Правец8. Засега съм събрал 6 броя, от които работи само едно. Ако и то се повреди...
3.Снимки на: ИМКО-1, ИМКО-2, Правец8М и Правец8А. Снимките да сте направили сами или да не са белязани с водни знаци и т.н. (тоест правата върху разпространението им да не са ограничени).
4. Книги и всякакви четива за Правец8 (включително списания „Компютър за вас“ и т.н.). Сканирани или в книжен вид.
5. Всякакви препоръки за страницата са добре дошли.

Мнения, въпроси, препоръки- оказа се, че беседата на страницата http://pravec8.communityhost.ru е унищожена. Ще измисля нещо във фейсбук.