Снимки на Правец8А
Платката на клавиатурата на Правец8А
Платка на клавиатурата на Правец 8А (гръб)
Платката на клавиатурата с кабел
Платка на клавиатурата на Правец 8А (лице)
Разширителна платка за ППД (РАМ).
Разширителна платка с ППД (Рам) за Правец8А
Говорител за Правец8АГоворител за Правец8А
Говорителят на Правец8А. На Правец8Ц е съвършенно същият.