Чукачката на 8Ц

Няколко тискала от 8Ц

Лицето на дъното на Правец 8Ц
Гърбът на дъното на Правец8Ц