Снимки на кабел за свръзка между осмак и шестнадесетка.

Лице

Гръб

Близка снимка на присъединителя към шестнадесетката


Примерна схема на свързване
Кабел за свързване с печат, преправен за свръзка на осмак с шестнадесетка