ПРАВЕЦ8
Раздел "Образи на носители"]10 Носителите на данни за Правец8 са дискети и твърди дискове.
Готови образи на такива носители, с приложения можете да изтеглите от:
http://www.apple2.org.za/mirrors/ftp.apple.asimov.net/images/
Образи на български или преведени на български приложения: тук.

]20 Можете само да създадете такива образи от собствените си сбирки с дискети или от твърдите си дискове.
Начините за това са няколко:
21 Ако Правецът ви има игрови вход/ изход, можете да го свържете с кабел към изхода за печатно устройство на IBM съвместим сметач и да ползвате приложението AP2222PC.
Това е може би най- доброто решение, тъй като позволява двупосочен пренос (от и към осмака). Времето на пренос за страна на дискета е от 1,5 до 2 минути. Стойността на кабела е под 1 лев (общата цена на съединителите е 50 ст.)
По- подробно описание за това- тук.
Снимки на готов кабел, направен от кабел за печатно устройство- тук. Ако имате нужда от помощ за изработването на кабела, питайте!

БЕЗ ДОС
Ако нямате дискета с дос, задачата се усложнява. Ще трябва първо да го пренесете на осмака и след това да ползвате 
AP2222PC. Подробно описание.

22 Можете да се опитате да прочетете дискетите си с 12 сантиметрово (5,75") ЗУГМД, поставено в IBM съвместим сметач. Необходимо ви е приложението dsk2fdi. Недостатък на този способ е, че можете да четете дискети за Правец8, но не можете да ги записвате, тоест обменът на данни е еднопосочен.
23. Можете да свържете правеца и IBM съвместимия сметач с модеми, но такива за Правец 8 трудно се намират.
24. ВНИМАНИЕ! НЕИЗПИТАНО! НАЙ- ВЕРОЯТНО НЕ РАБОТИ. Н. Славчев се е заел с проучването на въпроса. При получаване на резултати, ще пиша.
Само за Правец8, по стари от 8А, прилагам превода от мъртва раздумка.

Деца, ето ви прост способ за пренос на подравани приложения от IBM на Apple, Правец и Агат.
Трябва ни:
1. Подражателят AppleWin.
2. Сметач Apple, Правец или Агат.
3. Двужилен кабел. Закачаме единия му край на изхода на звуковата карта на IBM съвместимия сметач. Другият му край влиза в магнетофонния вход на Аьпъла, Правеца или Агата. Ако няма такъв присъединител, не е страшно. Може просто да свържем сметачите с обикновени проводници, с дължина до 1м.
Включваме подражателя. Влизаме в монитора1 (с CALL -151). Променяме съдържанието на клетка $FCE6 от $20 на $30. Това е всичко. Работем със сметачите, все едно, че мацето е кастофон. С помоща на командите на монитора R и W предаваме приложенията от мацето на осмака.

______________________________________
1 Да деца! За непосветените, "монитор" се нарича биосът на осмака. За да влезете в него, пишете CALL- 151 (при Правец8А и 8Ц може и с натискане на control+reset+F2). Показалецът ще се смени от ] на * (звезда). (б.а.)